Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter I en Y

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Idzerda, Ede Harmens geb. ca. 1800 wonende te Ter Idzard z.v. Harmen Ottes Idzarda (overl.); 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130 Raf Wolvega fol. 63v;

Idsinga, Ate Jelkes; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Idzinga, Eeltje Harmens; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Iedema, Meint; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Idema, Willem Hendrik Bouricius van, geb. Heerenveen 20.07.1797 z.v. Martinus van Idema en Agnes Bouricius van Schopia (?); vrijwilliger, kapitein; febr.1831 tot mei 1833’; 2e afd. 2e bat.,1e comp. inv.nr.en 128, 131 en 132;

Ykema, Eeltje geb. Westhem 06.06.1797 wonende te Bolsward z.v. Yke en Geertje Bangma; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127

Ykema, Herre Luitzens geb. Wykel 18.03.1803 wonende te Hieslum z.v. Luitzen Ykes en Geeske Herres; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Ylstra, Johannes Sjoukes, geb. Sneek 25.09.1801 z.v. Sjouke en Andrieske Andries; leger te velde, Metalen Kruis uitgereikt; 1e afd., 1e bat., 4e comp. en 2e bat., 2e comp.; inv.nr.127 en 128;

Ynia, Jarig G.; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.12

Ynkroon, Jan Baukes geb. Bolsward 06.11.1797 wonende te Workum z..v.Bauke Jans en Gebrig Clener; mogelijk luidde de familienaam oorspronkelijk Eerenkroon;   1e afd., 1e bat, 6e comp; 21.06.1832 uit de dienst ontslagen; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; lid van de Vereeniging Het Metalen  Kruis afd. Workum;

Yntema, Pieter Douwes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Yntema, Roelof Andries geb. Schalsum 22.04.1800 wonende te Bolsward z.v. Andries Roelofs en Antje Steffens; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Ypey, mr. Adolf, 24.10.1830 2e luitenant, 0.50.4.1832 1e luitenant adjudant, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Ypey, Frederik geb.Leeuwarden 24.01.1798 wonende te Dokkum z.v. Mathijs en Maaria Louisa de Wendt, vrijwilliger, kapitein, 1e afd., 1e bat., 3e comp.;inv.nr.127;

Ypey, Marius wonende te Heerenveen, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 19.08/18.09.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Heerenveen;

Ypma, Ype Sakes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Ypma, Jouke Hendriks; geb. Leeuwarden 28.06.1813 z.v. Dirk en Stientje Bymholt; 1e afd., 2e bat, 6e comp.; bij het leger te velde; sedert 25.06.1831 in het hospitaal; inv.nr.128;

Yska, Douwe Ysbrands; Hij was kurassier en diende bij het depot -escadron, 9e compagnie. Zie ook Leeuwarder Courant dd. 2-11-1883.

Ytsma, Jetze Davids, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Ytsma, Tjeerd Lukas geb. Drachten 28.03.1801 wonende te Dokkum; z.v. Lukas en Stijntje van Helderen (?), 1e afd., 1e bat., 3e comp.;inv.nr.127;

Israels, Arend; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130