Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter U

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Udink, Willem Hendriks, geb.Leeuwarden wonende te Pietersbierum z.v. Hendrik Udink en Gertje Haringsma; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;overl. Eindhoven (hospitaal) 22.02.1833 oud 26 jaar; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr.30; BS  Barradeel overl.akte 1833 blad nr.27

Uiling, Johannes Berends geb. Nijehaske 28.11.1804 z.v. Berend en Hendrikje Lammerts Klopper; fourier 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen; aldaar sergt.-majoor 2e afd., 2e bat.;

Ulrich, Adam geb. Leeuwarden 14.08.1804 wonende te Huizum z.v. Paulis en Kornelia Tems, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Uilkema, Tjitze Rintjes geb. Irnsum 12.08.1804 , z.v. Rintje Sybrands en Antje Tjitzes 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;